Czy nieustające zdziwienie nie jest przejawem pewnego rodzaju dysfunkcji?