Aktywność sympatyków UPA w Polsce i poza granicami