Prezydent powinien być strukturą stabilizującą politykę państwa


Wojna Dudy z Macierewiczem. Szydło zabrała głos

11.08.2017, godz. 10:31

Premier Beata Szydło
Premier Beata Szydłofoto: Marek Zieliński/Super Express

Znów gorąco jest na lini Andrzej Duda – Antoni Macierewwicz. Tym razem poszło to, że prezydent nie nada nominacji generalskich i admiralskich w Święto Wojska Polskiego, jak to dotychczas było. A trzeba zaznaczyć, że nominacje te są wręczane na wniosek ministra obrony narodowej. Głos w sprawie zabrała premier Beata Szydło. Wydane zostało specjalne oświadczenie.

Premier Beata Szydło postanowiła załagodzić sprawę między Andrzejem Dudą – Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych a Antonim Macierewiczem – szefem  Ministerstwa Obrony Narodowej. Na stronie Kancelarii Premiera zostało opublikowane oświadczenie, w którym przedstawiono stanowisko premier Szydło w sprawie nominacji generalskich oraz sprawy gen. Jarosława Kraszewskiego, który jest jednym z doradców prezydenta i pracuje jako dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN. Wobec generała Kraszewskiego Służba Kontrwywiadu Wojskowego (podległa szefowi MON) prowadzi postępowanie sprawdzające.

W oświadczeniu kancelarii prezesa rady ministrów czytamy: Premier wysłuchała zastrzeżeń Prezydenta RP, a następnie poprosiła o wyjaśnienia Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza oraz Ministra – Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych Mariusza Kamińskiego. Powziąwszy informacje, że postępowanie względem generała Kraszewskiego jest w toku, Pani Premier wyraziła oczekiwanie, że zostanie ono zakończone bez zbędnej zwłoki. W opinii Premiera postępowanie to nie powinno mieć wpływu na procedurę dotyczącą awansów generalskich, która leży w gestii Pana Prezydenta.

Premier @BeataSzydlo w sprawie nominacji generalskich. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-w-sprawie-nominacji-generalskich.html 

Photo published for Premier Beata Szydło w sprawie nominacji generalskich

Premier Beata Szydło w sprawie nominacji generalskich

Przed kilkunastoma dniami premier Beata Szydło spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą. Wysłuchała jego wątpliwości dotyczących opracowywanego w Ministerstwie Obrony Narodowej nowego systemu…

premier.gov.pl

Premier Beata Szydło oczekuje też wspólracy BBN i MON w kwestii bezpieczeństwa Polski i Polaków, a nadmierne emocje zostaną wykluczone: – Jednocześnie Prezes Rady Ministrów oczekuje, że instytucje pracujące nad stworzeniem nowego systemu dowodzenia – Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – będą pracować w duchu konsensusu i odpowiedzialności za rozwój naszej armii oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest bowiem dla Rządu RP sprawą najważniejszą.  Dlatego, w tak ważnej kwestii, instytucje nie mogą działać pod presją czasu, ani w atmosferze nadmiernych emocji. W komunikacie zaznaczono też: – Zmiany w armii muszą być dokonywane spokojnie i z rozmysłem.

Zobacz: Prezydencki minister zdradza kulisy wet Dudy i mówi: Sporo spraw należy naprawić

Sprawdź: PILNE! Prezydent Duda zdecydował – 15 sierpnia nie wręczy nominacji generalskich i admiralskich

Polecamy: WOJNA Dudy z Macierewiczem. Jest odpowiedź MON na decyzję prezydenta