Akcja „Wisła” była odpowiedzią na banderowskie mordowanie Polaków


11:40 13 SIERPIEŃ 2017
Marsz Niepodległości w Warszawie

Kijów: Polskie próby usprawiedliwienia akcji «Wisła» są niebezpieczne

POLSKA

10:12 21.04.2017Krótki link
221231171

Dyrektor Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Władimir Wiatrowicz uważa za niebezpieczne próby niektórych grup politycznych w Polsce usprawiedliwienia wysiedlenia Ukraińców z południowo-wschodniej części Polski w ramach operacji „Wisła” w 1947 roku.

Wcześniej wołyński sejmik ogłosił rok 2017 rokiem obchodów 70. rocznicy wysiedlenia Ukraińców w ramach operacji „Wisła”. Podczas operacji „Wisła”, prowadzonej przez polskie władze, Ukraińcy zostali wypędzeni z terenów południowo-wschodniej Polski (Łemkowszczyzna, Nadsanie, Ziemia Chełmska i Podlasie) do północno-zachodnich ziem, które należały do ​​Niemiec do 1945 roku i weszły w skład Polski. Ukraińscy historycy uznają je za etnicznie ukraińskie.

„Próby usprawiedliwienia akcji «Wisła», które w ostatnim czasie podejmują niektóre grupy polityczne w Polsce, są nie tylko niemoralne, ale również niebezpieczne, ponieważ mogą stać się precedensem do zmiany oceny innych zbrodni komunizmu” — powiedział Wiatrowicz podczas okrągłego stołu w Kijowie, poświęconemu temu tematowi.Według niego w ciągu trzech miesięcy operacji „Wisła” w 1947 roku około 150 tysięcy Ukraińców straciło swoje domy.

Z kolei szef Komitetu Rady Najwyższej ds. Kultury i Duchowości, współprzewodniczący grupy ds. międzyparlamentarnych stosunków z Polską Nikołaj Kniażycki podczas okrągłego stołu powiedział o ewentualnych prowokacjach podczas przedsięwzięć do rocznicy operacji „Wisła” w Polsce pod koniec kwietnia.

„Już teraz mamy taką informację, że mogą być próby przeszkodzenia w obchodach rocznicy, które tam się odbędą” — powiedział Kniażycki.