Unia nie wychodzi z roli hegemona wobec Polski


MSZ: Komisja Europejska nie wykazuje woli prowadzenia dialogu o charakterze prawnym

ostatnia aktualizacja:10.08.2017 17:36
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do odpowiedzi wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa na list szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego.
Witold Waszczykowski
Witold Waszczykowski Foto: MSZ Twitter

Witold Waszczykowski w liście do Fransa Timmermansa zwrócił się m.in. o doprecyzowanie zaleceń Komisji Europejskiej z 26 lipca w sprawie praworządności oraz poprosił o wskazanie aktów prawnych, które są podstawą oceny zgodności z prawem unijnym wprowadzanej w Polsce reformy sądownictwa.

W środę Komisja Europejska poinformowała, że odpowiedziała na list szefa polskiej dyplomacji. W piśmie skierowanym przez Timmermansa do Waszczykowskiego wskazano m.in., że praworządność jest „jedną ze wspólnych wartości wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)”. Jak zaznaczono, traktat mówi też o wymogu niezależności sądownictwa.

Komisja powołuje się także m.in. na Kartę praw podstawowych UE, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz standardy opracowane m.in. przez Radę Europy, opinie Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich, Europejską Kartę o statusie sędziów oraz opinie Komisji Weneckiej.

„Stosując prawo Unii, sądy krajowe działają jako ‚sądy UE’, a środki krajowe wpływające na niezawisłość sędziowską w takim stopniu, że sądy krajowe nie mogą być już uznane za niezależne, uniemożliwiłyby tym sądom zapewnienie skutecznego środka prawnego w rozumieniu prawa Wspólnoty” – podkreślono w wyjaśnieniach KE.

„KE nie wykazuje woli prowadzenia dialogu”

W czwartkowym komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oceniło, iż odpowiedź Komisji Europejskiej pozostaje „na wysokim stopniu ogólności”, nie rozwiewa wskazywanych przez Polskę wątpliwości i „tym samym nie przyczynia się do poprawy efektywności dialogu z KE”.

Zaznaczono, że list Witolda Waszczykowskiego motywowany był „potrzebą usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, które rzutować mogłyby w negatywny sposób na przygotowywaną odpowiedź na zalecenie Komisji Europejskiej z 26 lipca”.

„Z ubolewaniem stwierdzamy, że w naszej ocenie KE nie wykazuje woli prowadzenia dialogu o charakterze prawnym: nie odnosi się do szczegółów czy analizy o charakterze prawniczym, a jej schematyczne odpowiedzi, zawarte w piśmie Fransa Timmermansa, co do zasady powtarzają argumentację Komisji Europejskiej o zagrożeniu praworządności w Polsce wykorzystaną w poprzednich pismach Komisji” – czytamy w oświadczeniu biura prasowego resortu.

Jak zapowiedziano, MSZ „ponownie zwróci się do Komisji Europejskiej z prośbą o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących zagadnień wskazanych w piśmie Waszczykowskiego z dnia 4 sierpnia”.

kk