Salon zawodzi z braku Trójkąta Weimarskiego


niewygodne.info.pl

     Salon wyje, że nie ma szczytów Trójkąta Weimarskiego. W latach 2008-15 był jeden. Zupełnie pozbawiony znaczenia

czwartek, 10.08.2017 r.

foto: David Liuzzo, New European (Wikipedia / CC BY-SA 3.0)

Dziennikarze i politycy pragnący tego, by „było tak, jak było” kolportują ostatnio narrację o tym, że Polska jest ignorowana, bowiem Francja i Niemcy nie chcą z nami organizować wspólnych szczytów „Trójkąta Weimarskiego”. Warto zatem przypomnieć tymże dziennikarzom i politykom, że w ciągu 8 lat rządów koalicji PO-PSL taki szczyt w klasycznej formule zdołano zorganizować raptem jeden raz – w 2011 roku. Niestety był on zupełnie pozbawiony konkretów i znaczenia, a jedynie co z niego zostało to medialna afera „parasolowa”. 

 

Przypomnijmy – formuła Trójkąta Weimarskiego została zainicjowana 28 sierpnia 1991 r. w Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych Polski – Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji – Rolanda Dumasa i Niemiec – Hansa-Dietricha Genschera. Początkowo nieformalne spotkania przekształciły się z czasem w regularne trójstronne konsultacje. Obecnie działalność Trójkąta Weimarskiego sprowadza się do organizowania corocznych spotkań na szczeblu ministrów spraw zagranicznych (ostatnie miało miejsce w sierpniu 2016 r.) oraz szczytów z udziałem przywódców krajów członkowskich.Ostatni szczyt w formule prezydent Polski + prezydent Francji + kanclerz Niemiec miał miejsce 7 lutego 2011 roku w Warszawie. Powyższe warto przypomnieć tym wszystkim dziennikarzom i politykom, którzy kolportują ostatnio narrację o tym, że Polska jest ignorowana, bowiem Francja i Niemcy nie chcą z nami organizować wspólnych szczytów „Trójkąta Weimarskiego”. Co istotne – wspomniany szczyt z 2011 roku był pozbawiony jakichkolwiek konkretów, a to co po nim zostało to zdjęcia z medialnej afery „parasolowej”.

Źródło: Piotr Semka (Twitter.com)

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP