Uchylono reprywatyzację Siennej 29


 

Komisja Weryfikacyjna: Reprywatyzacja Siennej 29 uchylona

ds12:52 4 sierpnia 2017
Telewizja Republika
Komisja Weryfikacyjna, pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, podjęła decyzję ws. działki przy Pałacu Kultury i Nauki pod dawnym adresem Sienna 29. Reprywatyzacja działki została uchylona. – Została wydana z rażącym naruszeniem prawa – uzasadnił Jaki.

Jak postanowiła Komisja Weryfikacyjna, decyzja władz Warszawy o dzierżawie działki przy ul. Siennej 29 została uchylona. Jednocześnie odmówiła przyznania prawa użytkowania wieczystego do niej Maciejowi M.

Realizacja decyzji ma zostać wykonana natychmiast. Ogłosił ją Jaki po niejawnym posiedzeniu.

Od decyzji stronom postępowania przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Źródło: WP.pl