BŁĘDEM JEST POLITYKA TANIEJ, UKRAIŃSKIEJ SIŁY ROBOCZEJ