Karkołomne decyzje warszawskiej Prezydent


Sebastian Kaleta: w ratuszu popełniono wiele przestępstw ws. reprywatyzacji

dzisiaj 08:20

IAR

Skomentuj410

Ddziałka przy dawnej ul. Chmielnej 70Foto: PAPDdziałka przy dawnej ul. Chmielnej 70

Członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Sebastian Kaleta powiedział, że spraw reprywatyzacyjnych, w których pojawiły się nieprawidłowości, jest bardzo dużo. Jego zdaniem w warszawskim ratuszu panował bezwład decyzyjny i unikanie odpowiedzialności. – Nie da się ukryć, że popełniono tam wiele przestępstw. Wielu urzędników ma postawione zarzuty, w tym korupcyjne – powiedział Kaleta.

Gość Polskiego Radia 24 odniósł się również do wczorajszej decyzji komisji weryfikacyjnej o uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnej w sprawie Chmielnej 70. Skrytykował działania miasta w sprawie działki na Chmielnej. W jego ocenie, jedyne, co miasto osiągnęło w tej sprawie, to „totalna porażka”.

Zwrócił uwagę, że ratusz przez pięć lat nie wykrył, że wydał tak skandaliczną decyzję, na mocy której oddało bezprawnie nieruchomość wartą ponad 100 mln zł osobom, które nigdy tej nieruchomości pozyskać nie powinny. Jego zdaniem, nie powinno być tak, że kluczowe decyzje są najpierw naświetlane przez media, badane przez organy ścigania, a dopiero potem sprawą zajmuje się organ administracji publicznej.

Gość Polskiego Radia 24 powiedział również, że wyjaśnienie procesów reprywatyzacji w innych miastach może być trudne, ponieważ toczyły się one w większości w latach dziewięćdziesiątych.

Milionowa pożyczka i naciski na urzędników

Kulisy reprywatyzacji Chmielnej 70

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Patryk Jaki: prowadzimy szerokie konsultacje nad zbudowaniem tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej

  Przewodniczący komisji weryfikacyjnej powiedział w radiowej Jedynce, że komisja prowadzi szerokie konsultacje w tej sprawie, a projekt zostanie niebawem przedstawiony.

  Patryk Jaki zwrócił uwagę, że obecnie oddaje się 100 procent nieruchomości, które często w 1945 roku były kompletnie zniszczone. Jego zdaniem, nowa ustawa powinna uwzględniać różne czynniki. – Każdy coś stracił w II wojnie światowej i nie może być tak, że akurat odzyskują tylko niektórzy spośród nich – powiedział wiceminister sprawiedliwości.

  Patryk Jaki dodał, że nowa ustawa nie rozwiąże nieprawidłowości dotyczących reprywatyzacji, które już wystąpiły. W tym celu powołano komisję weryfikacyjną. Wczoraj uchyliła ona decyzję prezydent Warszawy w sprawie zwrotu działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Odmówiono tym samym przyznania praw do działki trzem osobom, które o nie wystąpiły i uzyskały je w 2012 roku. Decyzji nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. Ujawnienie zwrotu działki pod dawnym adresem Chmielna 70 dało początek aferze reprywatyzacyjnej.

  Źródło: IAR