Polsko-rosyjskie rozmowy w Moskwie


INTERIA.PLSerwisyPoczta

POLSKO-ROSYJSKIE KONSULTACJE W MOSKWIE

ŚWIAT

Dzisiaj, 25 lipca (19:36)

Polsko-rosyjskie konsultacje, poświęcone zagadnieniom dotyczącym Rady Bezpieczeństwa ONZ, odbyły się w Moskwie – poinformował we wtorek polski MSZ. Inicjatorem konsultacji była strona rosyjska, a jednym z tematów – możliwości ewentualnej współpracy Polski i Rosji na forum Rady.

W Moskwie odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje z udziałem podsekretarz stanu w MSZ Joanny Wroneckiej i wiceministra Giennadija Gatiłowa /Ministerstwo Spraw Zagranicznych

W Moskwie odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje z udziałem podsekretarz stanu w MSZ Joanny Wroneckiej i wiceministra Giennadija Gatiłowa /Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jak poinformował PAP w komunikacie MSZ, „w Moskwie odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje z udziałem podsekretarz stanu w MSZ Joanny Wroneckiej i wiceministra Giennadija Gatiłowa. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym Rady Bezpieczeństwa ONZ w kontekście niestałego członkostwa RP w Radzie w latach 2018-2019”.

Jednym z tematów spotkania były możliwości ewentualnej współpracy Polski i Rosji na forum Rady Bezpieczeństwa.

„Jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ od 1 stycznia 2018 r. będziemy angażować się w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w wymiarze zarówno regionalnym i globalnym – mówiła, cytowana w komunikacie, wiceminister Joanna Wronecka prezentując priorytety członkostwa Polski w RB ONZ. Wiceszefowa polskiego MSZ podkreśliła w rozmowie z wiceministrem Gatiłowem polityczne znaczenie, jakie Polska przywiązuje do niestałego członkostwa w Radzie.

W trakcie konsultacji omówiono też bieżącą dynamikę prac Rady Bezpieczeństwa w odniesieniu do najważniejszych kwestii geograficznych i horyzontalnych znajdujących się na agendzie ONZ.

Jak poinformował MSZ, konsultacje odbyły się z inicjatywy strony rosyjskiej.

Zobacz obraz na Twitterze

Zobacz obraz na Twitterze

Obserwuj

MSZ RP@MSZ_RP

Wicemin. J. #Wronecka w #Moskwa na polsko-rosyjskich konsultacjach poświęconych m.in. #PLUNSC 2018-19 http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/konsultacje_wiceminister_joanny_wroneckiej_w_rosyjskim_msz …

19:05 – 25 Jul 2017

Twitter Ads – informacje i Polityka prywatności

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało 2 czerwca w tajnym głosowaniu Polskę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19. Polska była jedynym kandydatem z grupy państw Europy Wschodniej, ubiegającym się o to miejsce.

Po wyborze Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ 2 czerwca br. szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przekazał ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu list gratulacyjny zawierający zaproszenie do przeprowadzenia dwustronnych konsultacji na szczeblu wiceministrów ds. RB ONZ.

Kadencja nowych niestałych członków Rady ma się rozpocząć 1 stycznia 2018 roku.

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 15 państw. Jej stałymi członkami, którzy posiadają prawo weta są Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja. Pozostałych 10 członków RB Zgromadzenie Ogólne wyłania w głosowaniu na dwuletnie kadencje. Obowiązuje tzw. klucz regionalny.

PAP