Wyrzut nieistniejącego sumienia Zachodu


Xportal.plInformacje, Idea, Polityka26.05.2017

MENU

Konrad Rękas: Jemen – wyrzut nieistniejącego sumienia Zachodu

7 maja 2017 22:40

Amerykańsko-saudyjsko-syjonistyczna agresja na Jemen byłaby wielkim wyrzutem sumienia dla świata – gdyby świat w ogóle miał sumienie… Niewiele też autorytetów może pozwolić sobie także i w tej kwestii na taką szczerość i bezwzględność ocen, jak prof. Norman Finkelstein.

„Napaść uzbrojonej przez Stany Zjednoczone Arabii Saudyjskiej na Jemen jest skandalem i przestępstwem. Krokodylowymi są łzy wylewane przez Waszyngton nad Syrię, ponieważ jednocześnie USA zapalają zielone światło saudyjskiej agresji i posyłają broń do Rijadu byle ułatwić zabijanie Jemeńczyków, co świadczy o zakłamaniu waszyngtońskiego >humanizmu<”

– napisał celnie prof. Finkelstein, zaś wtóruje mu prof. Francis A. Boyle wskazując słusznie, że zarówno Arabia Saudyjska, jak i tym samym popierający ją Amerykanie naruszają Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r.

„Masowe i nieprzerwane ataki na Jemen dokonywane przez Arabię Saudyjską stanowią zbrodnie wojenne szczególnie oczywiste, a główną odpowiedzialność ponoszą za nie Stany Zjednoczone dostarczając broń wykorzystywaną w konflikcie i to w sytuacji, w której obywatele amerykańscy słusznie domagają od Rijadu czterech [obecnie już sześciu – KR] miliardów odszkodowań za udział Saudów w finansowaniu zamachów 9/11, co zresztą świadczy o tym, że polityka zagraniczna rządu Stanów Zjednoczonych jest niespójna i, niestety, po raz kolejny znajduje się po złej stronie historii!”

– konkluduje prof. Jim Fetzer z University of Minnesota.

Głosy krytyki dla samobójczej w istocie polityki amerykańskiej, która w dalszym ciągu i pod obecnym kierownictwem za swe priorytety uznaje po pierwsze bezwarunkowe popieranie Izraela, po drugie zaś podtrzymywanie wyjątkowo (nawet jak na standardy „naszych sukinsynów”) obrzydliwej monarchii Saudów – nie są bynajmniej nieliczne na Zachodzie, choć echa wojny jemeńskiej, będącej obecnie jednym z głównym ognisk konfliktu i agresji globalnego hegemona i jego sług przeciw normalności – wciąż słabo docierają m.in. do Polski.

„Władze Arabii Saudyjskiej są obecnie wasalem wykonującym militarne zlecenia syjonistycznego imperium. Główne siły armii saudyjskiej są bezwzględnie kierowane przeciw jemeńskim cywilom i całej niezbędnej dla przetrwania narodu infrastrukturze. Wykreowana katastrofa humanitarna pochłania między innymi żywoty tysięcy niewinnych dzieci, odbierając pozostałym małym Jemeńczykom szanse na bezpieczeństwo i zdrową dorosłość. Tę parodię „wojny sprawiedliwej” trzeba bezwzględnie i jak najszybciej zakończyć!. Jemen dla Jemeńczyków!”

– napisał w bardzo przejmującym wystąpieniu prof. Anthony J. Hall.

Zachód napada Syrię, karmiąc opinię publiczną obrazkami biednych dzieci cierpiących rzekomo pod rządami prezydenta Assada. Tymczasem jednocześnie Stany Zjednoczone, ich saudyjscy „sojusznicy” i ich wspólna, syjonistyczna centrala – mordują tysiące dzieci w broniącym się rozpaczliwie Jemenie. Zakończenie tej agresji – jest jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań humanitarnych i koniecznością geopolityczną. Nie ma i nie będzie uczciwego ładu i pokoju na świecie – jeśli ostatecznie nie zostaną rozwiązane dwie kwestie bliskowschodnie, to znaczy jeśli nie upadnie zdegenerowana monarchia Saudów i jeśli nie zostanie z powrotem zepchnięty do morza (skąd przyszedł) okupacyjny twór syjonistyczny w Palestynie. I Jemen jest obecnie pierwszym frontem walki o taki właśnie, lepszy i sprawiedliwy porządek światowy.

Konrad Rękas

Źródło: Prawica.net