Więzień polityczny w wolnym państwie prawaXportal.plInformacje, Idea, Polityka25.05.2017

MENU

USA: Więzień polityczny zwolniony po 36 latach

25 maja 2017 17:52

17 maja wyszedł na wolność jeden z najbardziej znanych więźniów politycznych USA, Oscar López Rivera. Był pozbawiony wolności przez 36 lat.

López Rivera należał do przywódców Sił Zbrojnych Wyzwolenia Narodowego (FALN) – rewolucyjnego ruchu z Portoryko dążącego do zrzucenia władzy USA i utworzenia niepodległego państwa drogą walki powstańczej. Został aresztowany w 1980 r., a rok później skazany przez amerykański sąd na 55 lat pozbawienia wolności. W 1988 r. sąd doliczył mu dalsze 15 lat za próbę organizacji ucieczki z więzienia.

Duży odłam amerykańskiej opinii publicznej uznał Lópeza Riverę za więźnia politycznego. W kampanię na rzecz jego uwolnienia angażowały się nie tylko organizacje społeczne, ale nawet bardziej światli parlamentarzyści. Pod koniec swojego urzędowania prezydent Barack Obama ułaskawił Portorykańczyka, zamieniając karę z więzienia na areszt domowy i skracając jej czas do kilku miesięcy.

Gdy López Rivera po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat wyszedł swobodnie na ulicę, powitali go m.in. przedstawiciele palestyńskiej diaspory w USA.

Portoryko pozostaje do dziś kolonią Stanów Zjednoczonych o dziwacznym statusie formalno-prawnym.

(Na podstawie pflp.ps opracował A.D.)