Władimir Putin spotkał się z kierownictwem Ministerstwa ObronyPrezydent Rosji

 

Rosja zawsze będzie po stronie sił pokojowych, z tych, którzy wybierają drogę równego partnerstwa, którzy zaprzeczają wojnę jako sprzeczne z samą istotą życia.

Spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Obrony oraz przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłu obronnego

Spotkanie ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa

spotkanie robocze z premierem Dmitriem Medvedevym

 

Spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Obrony i wojskowa

Władimir Putin spotkał się z kierownictwem Ministerstwa Obrony i wojskowa kraju.

May 16, 2017

15:40

Soczi

Otwarcie Uwagi na spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Obrony i wojskowa

Analizuje aktualny stan i perspektywy rozwoju sił zbrojnych i przemysłu obronnego.

Spotkanie zostało zgłoszone do prezydenta o wynikach realizacji zlecenia obronnego państwa w 2016 roku i podczas stażu pracy w 2017 roku.

* * *

Otwarcie Uwagi na spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Obrony pracowników i wojskowa

Władimir Putin: Drodzy koledzy!

Dziś rozpoczynamy dziewiątą serię spotkań z kierownictwem Ministerstwa Obrony i wojskowa – pod uwagę stan i perspektywy rozwoju sił zbrojnych, a także nasz przemysł obronny.

Podczas takich spotkań, które odbyło się regularnie od 2013 roku, szacujemy pośrednich rezultatów realizacji ambitnego programu modernizacji armii i marynarki, zidentyfikowanie problematycznych kwestii, które pojawiają się w radzeniu sobie z tak trudnym, skomplikowanym zadaniem, i, oczywiście, przewidzieć środki w celu terminowego osiągnięcia celów.

Realizacja rządowego programu uzbrojenia na lata 2011-2020 jest obecnie w toku. W 2016 godu przyporządkowanie celu obrony przez 97 procent. Siły dostarczone ponad 5600 jednostek podstawowych rodzajów nowych broni, jak również około 3000 wyremontowanych i zmodernizowanych próbek sprzętu wojskowego i specjalnego. To przyniesie flotę nowoczesnych technologii w części stałej gotowości do 58 procent.

Ogólnie, skuteczna realizacja zlecenia obronnego państwa w ubiegłym roku pozwoliły na wszechstronny rozwój systemów uzbrojenia, w celu wzmocnienia potencjału bojowego wojsk ugrupowań powstałych na strategicznych kierunkach.

Osiągnięte wyniki – wynik skutecznego i dobrze skoordynowanej pracy wszystkich uczestników planowania, rozmieszczenia i realizacji zlecenia obronnego państwa.

Tymczasem wiele kwestii pozostaje nierozwiązanych. Dlatego, oprócz podsumowania prac będziemy zwracać szczególną uwagę na kwestie systemowe, których rozwiązanie będzie zależeć od pomyślnej realizacji zadań kolejności obrony państwa w 2017 r.

Przypomnę, że w tym roku poziom nowoczesnej broni i sprzętu planowane jest zwiększenie do 62 proc. Pytam przedstawicieli Ministerstwa Obrony i zarządzania przemysłu obronnego precyzyjnie skupić się na tym wskaźniku.

Ja też pamiętać, że doświadczenie bojowe zdobyte podczas pracy w Syrii, konieczność wzmocnienia arktyczne obszary i granice na zachodzie i południowym zachodzie zażądali wyjaśnień podejść do ponownego wyposażyć żołnierzy. Dlatego podczas spotkań również omówienia głównych parametrów nowego programu zbrojeniowego państwowe. Jak dobrze wiadomo, jego rozwój został już rozpoczęty.

Więc przystępujemy do sprawozdań. Błagam zgłosić się na głównych wyników realizacji zlecenia obronnego państwa w 2016 roku i podczas stażu pracy w 2017 roku.

<…>