Będzie kontynuowana indoktrynacja polskich dzieci 

Rząd PiS zobowiązał się do homopropagandy! Będzie kontynuowana indoktrynacja polskich dzieci

Opublikowano: 13 sierpnia 2016 11:08:22

Podziel się i skomentuj

Tym rząd PiS jakoś się nie pochwalił, a przecież zyskałby poklask w środowiskach osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i innych „alnych”. I zyskał! 16 czerwca Rada Europejska przyjęła m.in. „Konkluzje w sprawie równego traktowania osób LGBTI”. W dokumencie Rada Europejska wzywa kraje członkowskie „do podjęcia działań służących zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”, a także „o wzmocnienie krajowych organów do spraw równego traktowania, które są kluczowe w zapewnieniu równego traktowania osób LGBTI”. 17 czerwca, w imieniu polskiego rządu, podpisał ten dokument Wojciech Kaczmarczyk.

Rząd PiS zobowiązał się do homopropagandy! Będzie kontynuowana indoktrynacja polskich dzieci

Pełnomocnik polskiego rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania Wojciech Kaczmarczyk wcześniej takimi słowami wyraził poparcie dla tych konkluzji:
– Polska chce podkreślić, że ochrona przed dyskryminacją wszystkich osób, wszystkich obywateli, w tym także obywateli osób LGBTI, jest ważnym zadaniem polskiego rządu i polskiego społeczeństwa.

Te wypowiedzi pełnomocnika rządu spotkały się natychmiast z dużym zadowoleniem ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, którego poglądy można określić delikatnie jako lewicowo-liberalne.
„Wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne – w szczególności przedstawiciela rządu odpowiedzialnego za politykę antydyskryminacyjną państwa – mają ogromne znaczenie dla faktycznej realizacji zasady równego traktowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.” – czytamy w komunikacie RPO wydanym w tamtym czasie.

O tym co w praktyce oznacza ten dokument pisze portal „Stop seksualizacji naszych dzieci”: Według listy działań wymienionych w dokumencie Komisji Europejskiej wszystkie państwa zobowiązują się do „podjęcia szeroko zakrojonych działań i kampanii medialnych” w celu promowania wszelkich orientacji seksualnych, promowania procesu „normalizacji” „płynności” seksualnej. „Obywatele UE (powinni) pozytywnie zmienić swoje nastawienie wobec osób LGBTI” i posiadać „większą znajomość zagadnień trans i interseksualnych w UE”.

Nieźle, co? W praktyce to oznacza nie tylko same działania propagandowe, ale przecież w konsekwencji również będą to zmiany w polskim prawie. Jeżeli mamy „szanować prawa mniejszości” to będziemy musieli zaakceptować m.in. i to, że homoseksualiści chcą zawierać „małżeństwa” i adoptować dzieci. W końcu to właśnie kryje się pod hasłem „równego traktowania osób LGBTI”.

Największe jednak zagrożenie w związku z tymi przyjętymi dokumentami dotyczy polskich dzieci. Jak skomentował to Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro:
Oznacza to, że rząd PiS, podobnie jak rząd PO, będzie wspierał przenikanie do szkół organizacji zajmujących się promocją zboczeń. Polskie dzieci będą narażone na spotkania z rozmaitymi seksedukatorami, którzy będą je przekonywać, że orientację seksualną można sobie wybrać według uznania, a żadna nie jest lepsza od innej. Miłośnicy „różnorodności” będą zachęcać dzieci aby zaczęły uprawiać seks jak najwcześniej, doświadczeni instruktorzy już w przedszkolu nauczą masturbacji i zadbają o to, aby dzieci dowiedziały się wszystkiego o seksie analnym, oralnym i wielu rzeczach, o których rodzicom nawet się nie śniło. Jednym słowem postęp pełną parą.