Swedzki historyk krytycznie o samostijnej i jej “bohaterze”


Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Rozmyślania w blogu…

Szwedzki historyk o fałszerstwach IPN w Kijowie ws. „bohatera” Szuchewycza

You are here:

  1. Home
  2. Kresy Wschodnie
  3. Aktualności kresowe

Warto przeczytać kolejny, bardzo ciekawy tekst na stronie internetowej Stowarzyszenie Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich we Wrocławiu. Tym razem jest to tekst szwedzkiego historyka o mitomaństwie ws. „bohatera narodowego Ukrainy” Romana Szuchewycza. A fałszerza historii i banderowca W. Wiatrowycza, szefa IPN w Kijowie, polski IPN wciąż uwiarygadnia, prowadząc z nim partnerskie rozmowy.

.
„The Cult of Roman Shukhevych in Ukraine: Myth Making with Complications,” Fascism 5 (2016): 26-65.
„Kult Romana Szuchewycza na Ukrainie: Mitotwórstwo z komplikacjami”, Fascism 5 (2016): 26-65.

Per Anders Rudling, profesor historii na Uniwersytecie Lund, Wydział Historii, Szwecja.

Volodymyr_Vyatrovyc

16 maja 2017By Tadeusz Isakowicz-ZaleskiAktualności kresoweRozmyślania w blogu