Buta kroczy przed upadkiem


WPROST.pl

 

Śpiewak o prezydent Warszawy: Buta kroczy przed upadkiem

Dodano: dzisiaj 21:444 04

Warszawa (fot. Photocreo Bednarek/fotolia.pl)

Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa mówił w programie „Cztery strony” na antenie TVP Info mówił o sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Stwierdził, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz „zachowuje się tak, jakby mataczyła i próbowała tę sprawę zamieść pod dywan”.

Jan Śpiewak przypomniał, że prezydent zapowiadała audyt ws. reprywatyzacji, jednak wciąż go nie ma. Jak mówił, nie powstała także specjalna komisja przy radzie miasta, co zapowiadała Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Nie ma dobrej woli z jej strony – ocenił o ocenił, że jej zachowanie jest bardzo butne. – Ale buta kroczy przed upadkiem – dodał.

Według Śpiewaka, Warszawiacy powinni usłyszeć, co Hanna Gronkiewicz-Waltz ma do powiedzenia w tej sprawie. – Oddano prawie 4 tysiące nieruchomości z ludźmi. Szacujemy, że dach nad głową mogło stracić nawet 40 tysięcy osób. Wypłacono niemal miliard złotych odszkodowań. Ogromna część z tych rzeczy działa się za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz. Mam nadzieję, że pani prezydent pójdzie po rozum do głowy i stawi się przed komisją weryfikacyjną – powiedział.

Wiceminister Jaki szefem komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. „Ma naprawić krzywdę tysięcy ludzi”Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki został powołany przez premier Beatę Szydło na przewodniczącego komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.WPROST.pl

Czym zajmie się komisja?

Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa ma zajmować się przypadkami tzw. „dzikiej reprywatyzacji”. Postępowanie w tej sprawie prowadzi m.in. prokuratura, swój raport opublikowało też CBA.

Komisja ma na celu usuwanie skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Ponadto Komisja może występować do właściwych organów w razie stwierdzenia, w toku postępowania przed Komisją, okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw lub wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych z naruszeniem prawa, a także okoliczności utrudniających ujawnianie przestępstw.

W skład komisji, oprócz wiceministra Jakiego, wejdzie także 8 członków w randze sekretarza stanu, powoływanych i odwoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia

Nad pracami komisji będzie czuwać sąd administracyjny. Będzie ona podejmowała decyzje administracyjne w formie uchwał, a wszystkie organy państwowe będą zobowiązane do udzielania jej pomocy i informacji. Komisja ma się zajmować wszystkimi zgłoszonymi przez poszkodowanych sprawami, ma pracować jawnie. Stawić przed komisją musi się każdy wezwany pod rygorem kary.

Jakie decyzje może podjąć komisja?

Po przeprowadzeniu postępowania rozpoznawczego dotyczącego określonej nieruchomości, komisja będzie mogła wydać decyzję administracyjną, w której:

  • utrzyma w mocy wydaną wcześniej decyzję reprywatyzacyjną;
  • uchyli decyzję reprywatyzacyjną w całości albo w części i orzeknie co do istoty sprawy;
  • uchyli decyzję reprywatyzacyjną w całości i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który wydał taką ostateczną decyzję, jeżeli została wydana z naruszeniem prawa, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie;
  • w razie, gdy decyzja reprywatyzacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne, stwierdzi wydanie tej decyzji z naruszeniem prawa i wskaże okoliczności, z powodu których nie można jej uchylić;
  • umorzy postępowanie rozpoznawcze.

/ Źródło: TVP Info