Winnicki: Potrzebne jest odrodzenie kultury narodowej


 

Pikio.plPikio.pl

 

Winnicki: Potrzebne jest odrodzenie kultury narodowej

Autor: Robert Winnicki

Kwi 12, 2017

 

źródło: facebook.com/robertwinnickipubliczny

Wsród wielu innych pilnych potrzeb jest odrodzenie kultury narodowej w Polsce, nadanie jej blasku i nowej mocy. Nowe treści, treści oparte o nasze korzenie i tradycję, muszą wypływać z woli życia, rozwoju, wzrostu. Muszą zdecydowanie odrzucić dekadencję, nihilizm, dekonstrukcję, dewiację i pesymizm, które zdominowały kulturę ostatnich dekad.

Podobnie jak ponad wiek temu, w okresie Młodej Polski, źródeł inspiracji w zdewastowanym świecie martwych maszyn i plastikowej popkultury trzeba szukać w tym co organiczne, proste, naturalne, ludowe. Organizm człowieka, organizm narodu, siły witalne sprzężone z potęgą duchową – to są stare, dobre drogowskazy dla nowego życia kulturalnego.

Jeśli artyści młodego pokolenia chcą dokonać czegoś zauważalnego, mocnego, twórczego, powinni ruszyć na wieś, do lasu, do parków narodowych, skansenów. Wstawać o świcie i kłaść się o zmroku. Powinni spędzić dużo czasu wsród ludzi praktykujących na co dzień tradycyjną religijność, obrzędowość. Obcować z nostalgicznymi melodiami, muzyką korzeni, łacińską, gregoriańską liturgią.

Popracować na polu, pomieszkać gdzieś z dala od dużych skupisk ludzkich. Doświadczyć długotrwałej ciszy jako naturalnego elementu codziennego życia. Odstawić do kąta, nawet przez parę tygodni lub miesięcy komórki, tablety, laptopy. Zatopić się w klasycznych lekturach. Spokojnie i rozsmakowując się w każdym detalu przeczytać jeszcze raz wszystkie tomy reymontowskich „Chłopów”.

Kultura europejska, w tym kultura polska jest stara, zmęczona, przeżarta perwersją. Nienawidzi siebie samej, swojej przeszłości, swojej teraźniejszości, dąży do autodestrukcji. Odrodzenie przyjdzie stąd, skąd cywilizacje biorą siły i motywację do walki – z natury rzeczy, z biologii i religii.

Robert Winnicki