Tak był dobry, że musiał sojusznicze wojska wezwać


 

Polska armia nareszcie zaczyna służyć narodowi!

 

EmaPob

9:15 18 kwietnia 2017

flickr/Piotr Drabik/CC BY 2.0

Dzięki pracy Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, Polska jest coraz bardziej bezpieczna. Amerykańskie wojska w Polsce, wykorzystanie energii młodych patriotów do utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, oczyszczenie struktur z ludzi WSI i LWP, głębokie zmiany w służbach oraz modernizacja wojsk pancernych – to tylko niektóre przykłady dokonań szefa MON-u – informuje „Gazeta Polska Codziennie”.

Ostatnio nasiliła się krytyka, zwłaszcza ze strony środowisk liberalno – lewicowych, wobec Antoniego Macierewicza. Rzekomych obrońców polskiej armii najbardziej zaniepokoił fakt pozbywania się z wojska generałów, którzy służyli w LWP czy WSI. Wśród nich znajdziemy takie postaci jak Mirosław Różański czy por. Janusz Bronowicz. Obaj w  najczarniejszym okresie stanu wojennego wstąpili do PZPR-u. Obecnie miejsce ludzi WSI i LWP zajmują do- świadczeni wojskowi, którzy nie są powiązani z  komunistycznym aparatem państwowym.

Antoni Macierewicz, tworząc Wojska Obrony Terytorialnej, postawił na młodych żołnierzy. Do tej pory do nowej formacji zapisało się ponad 16 tys. osób. W ciągu czterech lat WOT ma liczyć 50 tys. ludzi. Młodzi żołnierze nie tylko nabywają sprawności i umiejętności koniecznych w nowoczesnych siłach zbrojnych, ale uczą się także postaw patriotycznych. W MON-ie opracowano bowiem specjalny program nowej polityki historycznej „Polskie drogi do niepodległości” na lata 2016–2020. Odbudowa pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, kontynuujących walkę o niepodległość w latach 1944–1963 – to jeden z celów wspomnianej kampanii.

Jednak jednym z najważniejszych dokonań Antoniego Macierewicza jest realizacja postanowień szczytu NATO z  ubiegłego roku o stacjonowaniu wojsk USA i Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce. Kilka dni temu do Orzysza (woj. warmińsko-mazurskie) trafiła batalionowa grupa bojowa NATO, której państwem ramowym są właśnie Stany Zjednoczone.

 

W  ostatnim roku szef MON-u podjął zdecydowane kroki również ws. uzbrojenia dla polskiej armii, w tym przyspieszył realizację programu obrony powietrznej „Wisła”. Oprócz tego w MON-ie toczy się postępowanie dotyczące zakupu śmigłowców dla sił specjalnych i marynarki wojennej. Według oficjalnych informacji Polska ma pozyskać w sumie 16 helikopterów.

Jeszcze w grudniu 2015 r. MON podpisało kilka umów znacznie wzmacniających potencjał polskiego wojska, w  tym kontrakty na pozyskanie 1000 sztuk przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike, a także na modernizację 128 czołgów Leopard 2A4. Co ciekawe, w „Planie modernizacji technicznej SZ RP” po raz pierwszy uwzględniono zapewnienie bezpieczeństwa narodowej cyberprzestrzeni.

Źródło: Gazeta Polska Codziennie