Papugi podniosły wrzask


 

BUNT SĘDZIÓW! KASTA SĘDZIOWSKA OTWARCIE POSZŁA NA WOJNĘ Z RZĄDEM

 

fot: YTfot: YT

Czarne protesty”, „dzień bez wokandy” czy też nowy samorząd sędziowski, otwarcie sprzeciwiający się reformom rządu – to zapowiedziany początek wojny wydanej obecnej władzy przez sędziów.

Powodem są plany zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Sprzeciwiają się im obecne sędziowskie elity, które de facto bez żadnej kontroli rządziły wymiarem sprawiedliwości. Za wszelką cenę chcą one bronić swoich pozycji i interesów. Bez względu na fakt, że wymiar sprawiedliwości wymaga niemal natychmiastowych zmian. Nie tylko dlatego, że jest nieudolny i nieefektywny. Przede wszystkim dlatego, że ludzie nie ufają sądom. Na tę kwestię część sędziów dziś będących u władzy pozostaje ślepa i głucha.

Raz zdobytych sądów nie oddamy nigdy

Po tym jak rząd przyjął pierwszy projekt zmian w sądownictwie, a dokładnie projekt zakładający nowelizację ustawy o KRS-ie, doszło do pierwszych decyzji wydanych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. W jego skład weszli przedstawiciele sądów okręgowych i rejonowych, a także sędziów apelacyjnych, którzy są liderami sędziów w Polsce. Te zgromadzenia sędziowskie podjęły w ostatni poniedziałek 5 uchwał, które należy interpretować jako swoistego rodzaju „ruch” oporu i sprzeciwu przeciwko działaniom rządu w ramach reformy sądownictwa.

Jedna z uchwał dotyczy utworzenia forum składającego się z blisko 400 sędziów, po jednym z sądów rejonowych, po dwóch z sądów okręgowych i trzech z sądów apelacyjnych. Wezwano też prezesów sądów powszechnych, aby 20 kwietnia br. zwołali zebrania w sądach, tak aby sędziowie mogli wybrać swoich przedstawicieli do prac w nowo formowanym forum sędziowskim, które będzie alternatywą dla funkcjonowania KRS-u po wprowadzonych przez rząd zmianach.

Kolejna uchwała jest wyrazem dezaprobaty i sprzeciwu wobec kwestionowania prawidłowości wyboru pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Chodzi tu o wniosek skierowany kilkanaście dni temu przez posłów PiS-u do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie prawidłowości wyboru Małgorzaty Gersdorf na urząd prezesa Sądu Najwyższego. Jak można przeczytać w przyjętej uchwale, działanie to pozostaje w bezpośrednim związku z publicznymi wypowiedziami pierwszej prezes w obronie prawa każdego obywatela do niezależnych sądów i niezawisłych sędziów. Zdaniem sędziów przyjmujących uchwałę sposób pełnienia urzędu przez prezes Sądu Najwyższego zasługuje na szacunek, uznanie i wsparcie całego środowiska sędziowskiego.

Przyjęto także uchwałę wzywającą do niesprzeniewierzania się niezawisłości sędziowskiej, a także apelowano o nieuczestniczenie w działaniach zmierzających do łamania Konstytucji RP w jakimkolwiek obszarze. W przedostatniej uchwale przedstawiciele sędziów zobowiązali też Krajową Radę Sądownictwa do ustalenia i wyjaśnienia, czy aktualnie prowadzone prace mogą pozwalać ministrowi sprawiedliwości na pozyskiwanie, gromadzenie, zapoznawanie się i udostępnianie informacji o danych osobowych i części akt sądowych, które są zbędne do wykonywania zadań ministra. Zdaniem sędziów jest to łamanie zapisów konstytucyjnych. Mówiąc wprost: sędziom nie podoba się, że ministerstwo sprawiedliwości chce ujawnić oświadczenia majątkowe sędziów.

W ostatniej uchwale zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów zwraca się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów (premiera), ministra sprawiedliwości oraz do posłów i senatorów o podjęcie we współpracy ze środowiskiem prawniczym rzeczywistych działań, zmierzających do zagwarantowania każdemu obywatelowi dostępu do sądu. Według zbuntowanych sędziów ostatnie projekty przedstawione przez resort sprawiedliwości, dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, nie są należycie konsultowane ze środowiskiem sędziowskim. Zmierzają one do upolitycznienia sądów, a tym samym naruszenia zasad niezależności sądów i trójpodziału władzy oraz demokratycznego państwa prawa.

Do krwi ostatniej

Czytając przyjęte uchwały, można jednoznacznie stwierdzić, że jest to poważna próba sił, a także chęć stworzenia jednolitego frontu walki środowiska sędziowskiego z rządem. Widząc determinację Ministerstwa Sprawiedliwości do wprowadzenia zmian w KRS-ie, można też śmiało założyć, że podjęte uchwały nie będą miały praktycznie żadnej mocy sprawczej na działania legislacyjne rządu. Jest to jedynie test na to, czy i jak bardzo sędziowie są skonsolidowani w obecnej sytuacji. Obecne środowisko rządzące sądami będzie próbowało wymusić powszechną solidarność sędziów. Jeżeli mu się uda, ma szanse zablokować reformy, jeżeli nie (co bardziej prawdopodobne), to już nic nie powstrzyma rządu przed planowanymi zmianami. A plan jest prosty: przerwanie kadencji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, która zdaniem resortu sprawiedliwości nie zdaje egzaminu, choćby w zakresie pociągania do odpowiedzialności sędziów popełniających przestępstwa i sprzeniewierzających się etyce zawodu sędziego.

W obecnej postaci KRS ma też ogromny wpływ na powoływanie prezesów sądów, a także decyduje o awansach i nominacjach sędziowskich na kluczowe stanowiska. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby 15 członków KRS-u wybierał Sejm, chodzi oczywiście o kandydatów będących sędziami, którzy zostaną oddelegowani do KRS-u przez parlament.

Jak się dowiedzieliśmy, w sądach planowane są już protesty. Wiemy, że w Sądzie Okręgowym w Opolu odbyła się narada, jak zaprotestować przeciwko zbliżającym się zmianom w KRS-ie. Rozważane są dwie opcje, pierwsza zakłada tzw. czarny protest, druga przewiduje sprzeciw w postaci dnia bez wokandy. Podobne założenie brane jest pod uwagę w poznańskim sądzie. Na razie są to plany, a czy zostaną zrealizowane? Można przypuszczać, że w nielicznych przypadkach dojdzie do protestów w sądach. Reforma ma sporo zwolenników wśród samych sędziów, którym nie podoba się obecny skostniały i nieefektywny układ.

Paweł Miter

PAWEŁ MITER