Kłamstwa, manipulacje & kreatywna księgowość


Kłamstwa, manipulacje & kreatywna księgowość – czyli jak ekipa Tuska ukrywała prawdziwą wysokość deficytu finansów państwa
wpis z dnia 6/04/2017

foto: PlatformaRP (Flickr.com / CC by SA 2.0)

Najwyższa Izba Kontroli nie ma wątpliwości – ekipa Donalda Tuska (gdzie ministrem finansów był Jan Vincent-Rostowski) stosowała na masową skalę kreatywną księgowość, by nie ujawniać opinii publicznej oraz instytucjom unijnym prawdziwej wysokości polskiego deficytu. Oficjalne dane potwierdzają, że w 2014 roku gabinet Tuska ukrył aż 28 mld zł deficytu. Rok wcześniej kwota ta była jeszcze wyższa i wynosiła 31 mld zł (1,9 proc. PKB)! Niestety, poza odpowiedzialnością polityczną, ani Tusk, ani Rostowski, ani nikt inny nie poniósł za to jakiejkolwiek kary.

 


W kontekście ostatnich odczytów GUS na temat deficytu finansów publicznych i jego relacji do PKB (okazało się, że wskaźnik ten za 2016 rok był najniższy od 9 lat) warto przypomnieć „cuda”, jakie w tej kwestii odstawiała ekipa Tuska. Raporty przygotowane przezNajwyższą Izbę Kontroli (co istotne – sterowaną przez Krzysztofa Kwiatkowskiego z PO) nie pozostawiają złudzeń – w latach 2013-2014 rządzący naszym krajem na gigantyczną skalę uprawiali „kreatywną księgowość”, a jawność i przejrzystość finansów publicznych pozostawiała wiele do życzenia.

 


Sztucznie zaniżano wielkość wydatków poprzeztransferowanie pieniędzy podatników do jednostek publicznych, które z przyczyn formalno-prawnych nie były zaliczane do sektora publicznego. Zadłużenie państwa „ukrywano” między innymi za pomocą„pożyczania” pieniędzy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Poważnym problemem było również przekazywanie zadań publicznych finansowanych wcześniej z budżetu państwa do innych jednostek sektora finansów publicznych lub nawet poza ten sektor, bez zapewnienia odpowiedniego finansowania. To powodowało konieczność zadłużania się przez te jednostki. Tak było na przykład z Krajowym Funduszem Drogowym, który odpowiada za finansowanie budowy dróg w Polsce. Okazuje się, że długi tej jednostki nie są wykazywane w oficjalnym długu publicznym.
W całym 2013 r. NIK zidentyfikowała szereg działań, które miały wpływ na sztuczne obniżenie deficytu budżetu państwa aż o 31 mld zł. W roku kolejnym ekipie PO-PSL udało się „kreatywnie pomniejszyć” deficyt o ponad 28 mld zł.
Kontrolerzy NIK zauważyli przytomnie, że sztuczne zaniżanie deficytu budżetu państwa, deficytu sektora finansów publicznych oraz długu publicznego przez ekipę Donalda Tuska było niepokojącym zjawiskiem, gdyż wielkości te stanowią podstawę do dokonania przez społeczeństwo oceny sytuacji finansowej państwa. Jeżeli poprzedniej ekipie w ciągu tylko dwóch lat udało się ukryć aż 59 mld zł deficytu, to percepcja wspomnianej sytuacji musiała zostać poważnie zaburzona.

Źródło: Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 roku (NIK.gov.pl)
Źródło: NIK o jawności i przejrzystości finansów publicznych(NIK.gov.pl)

wpis z dnia 6/04/2017

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP