“Papugi” łamały porządek prawny w Terespolu


Znalezione obrazy dla zapytania Demotywatory-islamizacja

WPROST.pl

Kraj

WYDARZENIAKRAJ

Co wydarzyło się na przejściu w Terespolu? Straż Graniczna wyjaśnia

Dodano: przedwczoraj 13:2312 0291961

Straż Graniczna

Straż Graniczna / Źródło: Flickr / MSWiA

Straż Graniczna opublikowała komunikat dotyczący wydarzeń, jakie miały miejsce na przejściu granicznym w Terespolu w piątek.

Jak wynika z informacji Straży Granicznej, w piątek nad ranem na na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu, pojawili się przedstawiciele organizacji pozarządowych i adwokaci, jako pełnomocnicy cudzoziemców oczekujących na odprawę graniczną na kierunku wjazdowym do Polski.

Cudzoziemcy, którzy zgłosili się do kontroli granicznej (a miały ich reprezentować wcześniej wspomniane osoby – red.), nie posiadali jednak dokumentów zezwalających na wjazd i pobyt na terytorium Polski. Straż Graniczna zaczęła wtedy weryfikować warunki ich wjazdu z każdą z osób indywidualnie. „Pełnomocnicy cudzoziemców usiłowali wymóc na funkcjonariuszach Straży Granicznej wydanie zezwolenia cudzoziemcom na wjazd do Polski jeszcze przed podaniem przez samych cudzoziemców powodów i celu przyjazdu do naszego kraju w trakcie odprawy granicznej” – czytamy w komunikacie Straży Granicznej.

Strażnicy pomimo zamieszania, kontynuowali weryfikację. Podczas niej okazało się, że większość z cudzoziemców deklarowała ekonomiczny charakter swojej podróży, z kolei część z nich odmówiła podawania szczegółów. „W grupie cudzoziemców funkcjonariusze Straży Granicznej zidentyfikowali również osoby poszukujące ochrony międzynarodowej na terytorium RP. W związku z powyższym od cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej na terytorium RP zostaną przyjęte stosowne wnioski, natomiast w pozostałych przypadkach cudzoziemcom zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP” – informuje SG.

Jak argumentuje Straż Graniczna po tym zdarzeniu, nie ma możliwości, by dopuszczać pełnomocników, osób postronnych, do czynności przeprowadzanych podczas odprawy granicznej. Decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP wydawana osobie, która jeszcze formalnie nie przekroczyła granicy państwowej RP. W przypadku odmowy wjazdu na teren RP pełnomocnicy otrzymują taką decyzję i – jak podkreśla SG – mają możliwość zapoznania się z całością materiałów na temat sprawy cudzoziemca, którego reprezentują.

/ Źródło: Straż Graniczna