A któż to jest zainteresowany, żeby uwolnić skażenia chemiczne w Donbasie?


 

 

ONZ O CHEMICZNYM ZAGROŻENIU W DONBASIE

KRYZYS NA UKRAINIE

24 minuty temu

Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmuje o niebezpieczeństwie chemicznego skażenia w Donbasie. Według ONZ na ogarniętym konfliktem zbrojnym wschodzie Ukrainy, istnieje niebezpieczeństwo uwolnienia do środowiska niebezpiecznych dla ludzi związków chemicznych.

Donbas, zdj. ilustracyjne /Ukrafoto /East News

Donbas, zdj. ilustracyjne /Ukrafoto /East News

Raport ONZ przypomina, że w Donbasie znajdują się duże zakłady przemysłowe, w tym przemysłu chemicznego. Działania wojenne zaś odbywają się często w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów. Przykład zagrożenia chemicznego, który podany jest w dokumencie to wydarzenie z końca lutego, kiedy to ostrzelano obiekt w którym przechowuje się 7 ton chloru.
Jak napisano, kontenery z chlorem nie zostały uszkodzone, ale jeśliby do tego doszło to wyciek związku chemicznego zabiłby ludzi znajdujących się w promieniu kilkuset metrów, pozostałą ludność w promieniu 7 kilometrów należałoby ewakuować. Eksperci ONZ wskazują na potrzebę demilitaryzacji terenów na których znajdują się zakłady przemysłowe, bo ich uszkodzenie doprowadzić może do skażenia środowiska.
Na groźbę wycieku groźnych substancji wskazywali wcześniej obserwatorzy OBWE, a także ukraińskie władze obwodu Donieckiego. Niebezpieczeństwo takie istnieje zwłaszcza w donieckiej stacji uzdatniania wody, na której terenie dochodziło do eksplozji pocisków artyleryjskich.

Informacyjna Agencja Radiowa