Ukraiński lud namaszczony o gloryfikacji banderowskich ludobójców


Blog ks.Isakowicza-Zaleskiego

Apel żydowskich społeczności i organizacji Ukrainy ws. gloryfikacji zbrodniarzy z OUN-UPA

 

gal 41 gal 41a gal 41aafofo%2013fofo%2014Holocaust by Bulletsfoto%208image603511

Zdjęcia z pogromów kresowych Żydów, dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich.

Apel żydowskich społeczności i organizacji Ukrainy

(Poniżej także tekst po angielsku)

W tym liście my, przedstawiciele żydowskich organizacji i społeczności Ukrainy, chcemy wyrazić naszą wspólną opinię w kwestiach ważnych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i harmonii na Ukrainie. Szanujemy i uznajemy prawo każdego narodu i każdej nacji do pisania własnej historii. Szanujemy prawo Ukrainy do upamiętniania swojej historii, wolnej od mitów i kłamstw. Historycznie tak się złożyło, że Ukraina jest wspólnym domem nie tylko dla Ukraińców, ale także dla dziesiątków narodów i narodowości, w tym Żydów. Ukraina jest naszym domem już od tysiąca lat. Dlatego zupełnie naturalne jest, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, co dzieje się w naszym wspólnym domu.

W związku z tym chcielibyśmy wyrazić naszą nieufność i poważne zaniepokojenie uporczywymi próbami zniekształcania naszej wspólnej historii, podejmowanymi ostatnio przez aktywistów pod egidą Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP). Odnosi się to w szczególności do nieodpowiedzialnych działań UINP i jego kierownictwa, które wraz z innymi instytucjami i organizacjami, niektórymi mediami, instytucjami akademickimi stara się wymazać z naszej wspólnej historii tragiczne stronice związane z antysemicką działalnością Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i jej przywódców.

Antysemickie ukierunkowanie tej działalności przyczyniło się do śmierci tysięcy ukraińskich Żydów i jest sprawdzonym faktem historycznym, potwierdzonym przez tysiące zeznań, dokumentów, badań naukowych. Także my, Żydzi ukraińscy, jako ludzie skrzywdzeni, w tym również na skutek działalności OUN i UPA, dobrze znamy te fakty.

Uważamy, że próby przepisywania historii, przemilczanie i negowanie antysemickiej ideologii i praktyki tych organizacji są niczym innym jak znieważaniem pamięci ponad miliona Żydów zamordowanych na Ukrainie przez nazistów i miejscowych kolaborantów, a co więcej, negowaniem Holokaustu.Odnosi się to również do zmiany nazw ulic na nazwiska ludzi, wywołujące dreszcz zgrozy i odrazy nie tylko u Żydów, ale także u wielu innych narodów świata. Uważamy za niestosowne zrealizowaną decyzję Rady Miasta Kijowa o zmianie nazwy jednej z ulic na Stepana Bandery i istniejący plan zmiany nazwy jednej z ulic na Romana Szuchewycza.

Wywołuje zaniepokojenie również ten fakt, że Ukraina, pomimo licznych zaproszeń od państw członkowskich i petycji społeczeństwa, jak dotąd odmawia przystąpienia do Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście i pozostaje jednym z ostatnich krajów w Europie, które nie są członkami Sojuszu. Kochamy i cenimy naszą Ukrainę, niepodległą i niepodzielną! Zwracamy się do Rady Najwyższej, Rady Miasta Kijowa, do rządowych, narodowych i międzynarodowych instytucji z prośbą o wspieranie międzyetnicznego pokoju na Ukrainie. Apelujemy również do wszystkich Ukraińców, aby wysłuchali naszej opinii. Przed nami wszystkimi stoją wielkie wyzwania na szlaku budowy nowego, europejskiego państwa. Realizacja takich planów wymaga wspólnych przemyślanych wysiłków. Dlatego my wszyscy i każdy z nas musimy mieć pewność, że jesteśmy szanowanymi i pełnoprawnymi obywatelami swego kraju.

Żydowska Konfederacja Ukrainy Borys Fouksman

Żydowskie Forum Ukrainy Arkady Monastyrski

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Kijowie Ołeksandr Lewin

Ukraiński Komitet Żydowski Ołeksandr Feldman

Związek Żydowskich Organizacji Religijnych Ukrainy Jewhen Ziskynd

Wszech-Ukraińskie Stowarzyszenie Żydów-Byłych Więźniów Gett i Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych Borys Zabarko

Holocaust Muzeum Holokaustu m. Odessa Paweł Kozłenko

Stowarzyszenie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Ukrainy Sofia Jarowa

Tarnopolska Obwodowa Gmina Żydowska Igor Banzeruk

Żydowska Organizacja Praw Człowieka Faina Joffe

Gmina Żydowska Białej Cerkwi Ołeksandr Podolski

Czerkaska Gmina Postępowego Judaizmu „Hawer” Hałyna Polska

Czerkaska Obwodowa Fundacja Charytatywna „Hesed Dorot” Dmitrij Spiwakowski

UWK „Mycwa-613″ w. Biała Cerkiew Natełła Andrjuszczenko

Czerkaska Zjednoczona Gmina Żydowską Dawid Letyczewski.

Dnieprzańska Obwodowa Gmina Żydowska Borys Pesin

Wołyńska Religijna Gmina Judaizmu Postępowego Ilja Myrecki

Mikołajowska Obwodowa Gmina Żydowska Mychajło Goldenberg

Instytut Żydowskiej Pamięci Narodowej Nadia Lipes

Chmielnicka Judejska Gmina Wyznaniowa Ihor Ratuszny

Gmina Żydowska Obwodu Iwano-Frankowskiego Izaak Fefer

Czerniowicka Miejska Charytatywna Gmina Żydowska Ilja Hocz

Mirgorodska Miejska Gmina Żydowska Mychajło Ruthajzer

Równieńska Gmina Żydowska Giennadij Faejerman

Mydrasza Cyonyt Elisza Henkin

https://rishonim.info/zvernennya-evreyskih-gromad-ukraini/

——————————-

Organizacje Żydów Ukrainy w ślad za polskim Sejmem – proszą o zaniechanie heroizacji uczestników Holokaustu. W szczególności oskarżają o to personalnie Wołodymyra Wjatrowycza, podającego się za historyka, a w rzeczywistości będącego oszustem, kłamcą i partyjnym propagandzistą OUN-UPA.

Nie sposób oprzeć się sugestii, że organizacje żydowskie ośmieliły się na ten krok dzięki przykładowi płynącemu z polskiego Sejmu. W tej sytuacji dymisja dla Wjatrowycza i zmiana polityki historycznej Ukrainy staje się bardziej prawdopodobna.

Polski IPN powinien wspomóc ukraińskich Żydów i wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie i zaprzestać wszelkich rozmów z wołyńskim kłamcą i negacjonistą Holokaustu Wjatrowyczem.

Tak więc okazało się, że poseł PO Święcicki i poseł Nowoczesnej Meysztowicz występowali w polskim Sejmie w obronie dobrego imienia uczestników Holokaustu, ukraińskich nazistów, nazistowskich kolaborantów, krwawych morderców i w obronie dobrego samopoczucia ich spadkobierców… pogratulować…

http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2016-07-24/32145.html

Żydzi na Ukrainie: kochamy ten kraj, ale dość wysławiania morderców

24.07.2016 09:06

Wielu przewodniczących czołowych organizacji żydowskich Ukrainy podpisało apel do władz tego kraju z prośbą o zaniechanie zniekształcania historii, gloryfikacji morderców i zaprzestanie obrażania pamięci miliona Żydów zamordowanych na Ukrainie przez nazistów i lokalnych kolaborantów.

Jak zaznaczono w piśmie, Żydzi szanują i akceptują prawo każdego narodu i każdej nacji do napisania swojej własnej historii. „Szanujemy prawo Ukrainy do upamiętniania własnej historii, wolnej od mitów i kłamstw. Historycznie tak się złożyło, że Ukraina stała się wspólnym domem, nie tylko dla etnicznych Ukraińców, ale dla wielu innych narodów i narodowości, w tym Żydów. Ukraina jest naszym domem od tysięcy lat. I to jest naturalne, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, co dzieje się w naszym domu.”

Sygnatariusze wyrazili poważne zaniepokojenie uporczywymi próbami zniekształcenia wspólnej historii, które, według nich, podejmowane są od niedawna przez aktywistów pod auspicjami Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. „Odnosi się to w szczególności do nieodpowiedzialnych działań UINP i jego kierownictwa, które z pomocą innych organów i organizacji, licznych mediów, instytucji akademickich, próbuje wymazać z naszej wspólnej historii tragiczne stronice związane z antysemicką działalnością Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i jej przywódców.

Antysemickie ukierunkowanie tej działalności przyczyniło się do śmierci tysięcy ukraińskich Żydów i jest sprawdzonym faktem historycznym, potwierdzonym przez tysiące zeznań, dokumentów, badań naukowych. Także my, Żydzi ukraińscy, jako ludzie skrzywdzeni, w tym również na skutek działalności OUN i UPA, dobrze znamy te fakty.

Uważamy, że próby przepisywania historii, przemilczanie i negowanie antysemickiej ideologii i praktyki tych organizacji są niczym innym jak znieważaniem pamięci ponad miliona Żydów zamordowanych na Ukrainie przez nazistów i miejscowych kolaborantów, a co więcej, negowaniem Holokaustu.

Odnosi się to również do zmiany nazw ulic na nazwiska ludzi, wywołujące dreszcz zgrozy i odrazy nie tylko u Żydów, ale także u wielu innych narodów świata. Uważamy za niestosowne zrealizowaną decyzję Rady Miasta Kijowa o zmianie nazwy jednej z ulic imieniem Stepana Bandery i istniejący plan zmiany nazwy jednej z ulic nazwiskiem Romana Szuchewycza”- podkreślono w dokumencie.

Żydzi wyrazili również zaniepokojenie, że Ukraina, pomimo licznych zaproszeń od państw członkowskich i petycji społeczeństwa, jak dotąd odmawia przystąpienia do Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście i pozostaje jednym z niewielu krajów w Europie, które nie są członkami Sojuszu. „Kochamy i cenimy naszą Ukrainę, niepodległą i niepodzielną! Zwracamy się do Rady Najwyższej, Rady Miasta Kijowa, do rządowych, narodowych i międzynarodowych instytucji z prośbą o wspieranie międzyetnicznego pokoju na Ukrainie!” – czytamy w oświadczeniu.

Pod nim złożyli podpisy Boris Fouksman z Żydowskiej Konfederacji Ukrainy, Arkady Monastyrski z Forum Żydowskiego, Oleksandr Levin w imieniu żydowskiej wspólnoty religijnej w Kijowie, przewodniczący Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego Oleksandr Feldman, Jewgienij Eiskind reprezentujący zrzeszenia żydowskich organizacji religijnych i przedstawiciele 20 innych żydowskich struktur kraju.

Szczegóły: http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2016-07-24/32145.html#ixzz4FJ3RZE5X

Przy wykorzystywaniu materiałów podawanie linku do «IzRus.co.il» jest obowiązkowe.

————————————-

Statement of Jewish communities and organizations of Ukraine

With this letter, we the representatives of Jewish organizations and communities of Ukraine would like to express our opinion regarding important issues for maintaining inter-ethnic peace and harmony in Ukraine. We respect and accept every people’s and every nation’s right to write its own history. We respect Ukraine’s right to memorialize its own history free of myths and lies. Historically, Ukraine is a common home\ not only for ethnic Ukrainians, but also for dozens of other nationalities and ethnicities, including Jews. Ukraine has been our home for over a thousand years. And it is natural that we are deeply concerned with what is going on in our common home.

That is why we want to voice our serious concern with recent attempts to distort our common history made by a group of activists under the aegis of the Ukrainian National Memory Institute. It concerns, in particular, irresponsible UNMI and its leadership activities which, along with other historical institutions and several media outlets, are trying to erase from our shared history the tragic pages connected with the anti-Semitic activities of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), the Ukrainian Insurgent Army (UPA), and their leaders.

Anti-Semitism of OUN and UPA led the murder of many thousands of Ukrainian Jews and is a proven historical fact supported by a great deal of eye-witness accounts, documents and other research materials. That we, as Ukrainian Jews, suffered from, among others, OUN and UPA is a well-known fact.

We believe that attempts to rewrite the history, to suppress and deny the anti-Semitic ideology and practice of these organizations is none other than an abuse of the memory of more than one million Ukrainian Jews murdered by Nazis and their local collaborators. More than that, it is a denial of Holocaust. Our other concern is with renaming of streets after persons, whose names cause not only the Jews, but also other peoples to shudder. We consider inappropriate the decision of the Kiev City Council to rename one of the city’s boulevards after Stepan Bandera (leader of OUN), as well as the existing plan to rename another street after Roman Shuhevich (leader of UPA).

We are also concerned by the fact that, despite numerous invitations by member governments and appeals from the civil society, Ukraine continues to refuse membership in the International Holocaust Remembrance Alliance.

We are patriots of our country, whole-heartedly supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We call on the Ukrainian Parliament, the Cabinet of Ministers, the Kiev City Council, national and international institutions to support interethnic peace in Ukraine. We call on all Ukrainians to listen to our voice. There are many challenges before us all on the road to building a European democracy. Realization of these plans will require concerted efforts from all citizens of Ukraine, whichever ethnicity they may be.

Єврейська конфедерація України Борис Фуксман

Єврейський форум України Аркадій Монастирський

Єврейська релігійна громада Київа Олександр Левін

Український єврейський комітет Олександр Фельдман

Об’єднання єврейських релігійних організацій України Євген Зіскинд

Всеукраїнська асоціація євреїв-колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів

Борис Забарко

Музей Голокосту м. Одесса Павел Козленко

Асоціація Праведників народів світу України Софія Ярова

Тернопільска обласна єврейська громада Ігор Банзерук

Єврейська правозахисна група Фаіна Іоффе

Єврейська громада Білої Церкви Олександр Подольскій

Черкаська громада прогресивного іудаїзму «Хавер» Галина Польская

Черкаській обласний благодійний фонд «Хэсэд Дорот” Дмитрий Співаковський

УВК ” Мицва-613″ м. Біла Церква Нателла Андрющенко

Черкаська об’єднана єврейска громада Давід Летичевський.

Дніпровська обласна еврейська громада Борис Песін

Волинська религійна громада прогрессивного іудаізму Ілля Мирецький

Миколаївська обласна єврейська громада Михайло Гольденберг

Інстітут єврейської національної пам’яті Надія Ліпес

Хмельницька іудейська релігійна громада Ігор Ратушний

Єврейська громада Івано-Франківської області Ісаак Фефер

Чернівецька міська благодійна єврейська громада Ілля Хочь

Міргородська міська єврейська громада Михайло Рутгайзер

Рівненська єврейська громада Генадій Фаейерман

Мидраша Ционит Элиша Хенкин

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.